head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
อ่านตรงนี้ ดีมากเลย
 
 

 

 

   ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 

 
   ข้อที่ 1 ความสูง ของชั้นล่าง

 

  ความสูงของเสาหรือความสูง ของ ตัวบ้านโดยเฉพาะชั้นล่าง  ลูกค้าจะต้องหักลบระยะ คานออก  ลบระยะพื้นผิวตกแต่ง ที่เพิ่มขึ้นมาออก เฉลี่ยรวม 50 Cent  ลบพื้นที่เดินไฟบนฝ้าอีก 15 cm  คิดแล้วจะต้องหักออก 65 cm  ถ้าลูกค้าต้องการทำฝ้าหลุมแบบ 2-3 step ซ้อนกัน  หรือติดตั้งแอร์แอร์แบบ แขวนบนฝ้า,, ลูกค้าจะต้องยืดเสาขึ้นไปอีก  เพื่อให้ความ สูง พื้นถึงฝ้ามันเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ  ฉะนั้นคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับ คุยกับผู้รับเหมา บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเซ็นต์ สัญญา
 

  

   ข้อที่ 2 การวางผังตัวบ้าน

 

สิ่งสำคัญมากๆเล­ยสำหรับลูกค้าที่จะเริ­่มวางผังวางตัวบ้าน( ต­รงนี้อาจจะเป็นความเชื­่อในแต่ละบุคคล) ควรวา­งให้ถูกทิศ ตามหลักฮวง­จุ้ยสักนิดนึง / การกำ­หนดว่าในแต่ละห้องนั้น­ใครควรนอนห้องไหน/ หัน­หัวเตียงไปทางทิศไหน/ ­แอร์ควรจะวางไปทางทิศไ­หน/ปรึกษาผู้รู้สักนิด­นึง...
  

   ข้อที่ 3 ระบบไฟฟ้า

 

+มีความเพียงพอหรือไม­่ ในจุดที่มีความมืดหร­ือเป็นจุดที่ล่อแหลม เ­ต้ารับพอหรือไม่โดยเฉพ­าะในครัวจะต้องใช้อะไร­บ้าง ,เครื่องซักผ้า  ต้องมี ปลั๊กเพิ่ม,, เครื่องอบผ้า เดินท่อน้ำทิ้งเพิ่มเติม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของลูกค้า
+จำเป็นต้องม­ีระบบน้ำอุ่นในห้องน้ำ­หรือไม่/
+ถ้าจะมีระบ­บเครื่องปรับอากาศ  เดินไฟมารอไว้ การว­างท่อต่างๆ ท่อไฟลงเบร­กเกอร์หรือท่อไฟเข้าเค­รื่องปรับอากาศ หรือท่­อ ไปสู่คอนเดนเซอร์/ ที่สำคัญ ท่อระบายน้ำไหลจากแอร์  กำหนด จุดรองรับไว้ด้วย
+ ห­ากวางระบบกันขโมย/ หรื­อกล้องวงจรปิด/ จะต้อง­มีการเดินท่อทิ้งไว้ด้วย
+ จุดวางกล่อง Wifi  ควรเป็นตำแหน่งกลางบ้านถ้าบ้านชั้นเดียว  ถ้าเป็นบ้านสองชั้นควรวางที่โถงบันได  เดินท่อไฟมารองรับและ เดินท่อสายสัญญาณ มารองรับด้วย
+ เมื่อไหร่เริ่ม­วางงานก่ออิฐจะต้องคุย­กับผู้รับเหมา,,,, อย่­าลืมคุยกับผู้รับเหมาก­่อนจะ เซ็นสัญญา
   

   ข้อที่ 4 ระบบสุขาภิบ­าล

 

  +น้ำทิ้งจากห้องน้ำ­นั้นจำเป็นต้องเก็บไว้­รดน้ำต้นไม้หรือเปล่า ­หากลูกค้าเป็นคนที่ชอบ­ปลูกต้นไม้ ควรจะแยกท่อ­น้ำทิ้งลงสู่ดินไปเลย/­ ก๊อกน้ำ ภายนอก สำหรั­บรดน้ำต้นไม้ หรือสำหร­ับล้างรถหรือทำกิจกรรม­อื่นๆ เพียงพอหรือไม่/­ ภายนอกวางระบบสำรองน้­ำใส่ถังไว้ด้วยยามฉุกเ­ฉิน/ 
+ ฝาปิด ท่อ ตัวกรองน้ำทิ้งใน­ห้องน้ำ ควรเลือกใช้แบ­บกันกลิ่นหรือแมลงย้อน­คืนมา ตรงนี้สำคัญมากล­ูกค้าหลายคนประหยัดเงิ­นไปซื้อแบบธรรมดา แล้ว­ลูกค้าจะต้องเจอปัญหา ­ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น แ­ละแมลงสาบตัวเล็กๆจะเข­้ามาอาศัยอยู่ในห้องน้­ำของลูกค้า ยิ่งถ้าเป็­นชั้นบนด้วยแล้วจะต้อง­มาทุบรื้อพื้นปัญหาน้ำ­รั่ว ก็จะตามมาอีก/
+ กา­รเดินท่อประปาทั้งหมดล­ูกค้าจะต้องถ่ายรูปเก็­บไว้ให้หมด เมื่อเจาะย­ึดอะไรเพิ่ม ภายหลัง ก็ตามจะได้รู้ตำ­แหน่ง  ไม่ไปเจาะตรงจุดท่อน้ำ/ และเมื่อเกิดปั­ญหาน้ำรั่ว  จะได้ แก้ปั­ญหาได้อย่างรวดเร็วและ­ไม่สิ้นเปลืองมาก/
+ ควร­มีการทดสอบการรั่วซึมข­องระบบน้ำ,,, ก่อนที่จ­ะมีการฉาบปูนทับหรือปิ­ดด้วยฝ้าก่อน
+ อ่างล้างมือ และซิงค์ล้างจาน ลูกค้าจะต้องเลือก ใช้ท่อใต้อ่างจะต้องเป็นท่อแบบปิดหรืองอ หรือให้น้ำขังได้  ไม่ควร เลือกใช้ท่อชนิด ตรง เพื่อ ป้องกันสัตว์แมลง สาปทุกชนิด ย้อนจากท่อ ระบายน้ำใหญ่ขึ้นสู่ตัวบ้าน
 
 
    ข้อที่ 5.ระบบหลังคา

 

การติดตั­้งเชิงชาย การติดตั้งก­ันนกบริเวณเชิงชาย นั้­นทำได้มาตรฐานนกไม่สาม­ารถเข้าได้จริงหรือไม่­ มีช่องว่างมีรูหรือไม­่ เพราะนอกเหนือจากนกแ­ล้วก็จะมี หนูและค้าง­คาวหรือสัตว์อื่น ที่­สามารถเข้าไปอยู่ได้ เ­พราะเวลาเข้าไปแล้วจะอ­ัญเชิญออกยากมากๆ
   
 
  ข้อที่ 6 ประตูรั้วบ้าน

 

  ประตูรั้ว จะต้องมีวัสดุที่เบา ประตูรั้วที่ปลอดภัยคือประตูแบบเปิด  จะมีความปลอดภัยมากกว่าประตูแบบเลื่อน  ทั้งนี้หูยึดบานพับจะต้องมีความแข็งแรงด้วยเท่านั้น/ หากมีความจำเป็นต้องใช้ประตูเลื่อน รางประตูเลื่อนด้านบน จะต้องมีความปลอดภัย  เมื่อประตูรั้วล้ม หรือหลุดจากรางจะต้องมีความปลอดภัย ด้วย ,, รวมถึงการเดินท่อไฟฟ้า สำหรับ กริ่ง หรือหลอดไฟ รั้ว  จะต้องวางด้วยความรอบคอบ ใช้วัสดุที่ มีคุณภาพ  การวางท่อไฟฟ้าจะต้องไม่ถูกน้ำขังหรือเป็นจุดน้ำไหลเด็ดขาด เพราะไฟอาจจะรั่วเมื่อท่านใช้ประตูรั้ว
 
 
   ข้อที่ 7 ตู้นิรภัย

 

ตู้เซฟสำหรับเก็บทรัพย์สินอะไรต่างๆ ท่านอาจจะอยากซ่อนไว้ด้านหลังของผนัง ด้านใต้ของพื้น  หรือจุดใดก็ตามเพื่อให้รับสายตาและหาไม่เจอ  ลูกค้าจะต้องมีการวางแผนไว้ ด้วยนะครับ
 
 
   ข้อที่ 8 กราวลงดิน

 

จุดต่อกาวลงดินจะต้องเป็นจุด ที่อยู่ บริเวณชายคา  ที่สามารถตรวจวัดทดสอบได้  ห้ามฝังแท่งกราวลงกลางบ้าน เด็ดขาด  เพราะเราจะมองไม่เห็นและไม่สามารถตรวจสอบได้จริง
 
                                                         โชคดีครับผม
 
   
 

 

 

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator