head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการออกแบบ
 
 

ช่วงการเสนอราคา

1.ส่งแปลนพื้นหรือรูป3D เพื่อให้ประเมินราคา เขียนด้วยมือคร่าวๆ มีระยะครบ หรือถ้าไม่มีระยะก็ควรบอกพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารให้เราทราบ ใช้เวลาแจ้งราคาไม่เกิน 1 วัน สำหรับอาคารเล็กๆ ถ้าขนาดใหญ่เป็นพันๆ ตรม.ใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

ช่วงเริ่มการทำงาน

1.สำเนาโฉนดที่ดิน  ใช้วิธีการสแกนด้วยเครื่องสแกนมาเท่านั้น ซูมต้องมองเห็นตัวเลข ตัวหนังสือ ทั้งหมดด้วยนะครับ, หรือไม่ก็ใช้ปากกาแดงเขียนกำกับด้วยครับ ที่อ่านไม่ออกหรือไม่ชัด เขียนด้วยตัวบรรจงด้วยปากกาให้อ่านออก

***ก่อนส่งช่วยซูมดูก่อนนะครับว่ามันชัดหรือไม่,,กระดาษไม่ยับ ได้ฉากได้มุม,,,แบนระนาบ,, ด้วยวิธีการสแกนเท่านั้นห้ามถ่ายรูปแล้วส่งมานะครับ,,, เพราะถ้ามันเอียงนิดเดียว ผมจะจับหาระยะที่แท้จริงไม่ได้,,ครับ (จะเกิดปัญหาเวลายื่นแบบถูกเขตตีกลับ) 

2.แผนที่ สำหรับแผนที่สถานที่ก่อสร้าง เขียนให้คนที่ไม่รู้จักไปถูก. บอกสถานที่สำคัญ ชื่อถนน,ชื่อซอย,ระยะทาง,โดย สังเขป, ระบุทิศเหนือในแผนที่ด้วยครับ( แผนที่ใช้กล้องถ่ายมาได้ครับ)หากท่านใช้วิธีแคปหน้าจอกgoogle map ขอให้เขียนเส้นถนนทับมาด้วย เฉพาะเส้นถนนที่เกียวข้อง ที่แสดงสถานที่สำคัญหลักๆไว้ 

3.ข้อมูลตอบกลับจะส่งให้ลูกค้าตอนใกล้ๆสรุปแบบ

 

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator