head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
กลโกงของผู้รับเหมา
 
 

   

 

 

      กลโกง
โกงโดยสันดาน
โกงเพราะหุ้นส่วน
โกงเพราะเป็นหนี้สิน
โกงเพราะโดนรายย่อยโกง
โกงเพราะคำนวณผิด
โกงเพราะลูกค้ากดดัน

       ผู้เขียนขอเล่าถึงกลโกงของผู้รับเหมา เพื่อประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ทำแบบเสร็จแล้วก็ต้องเป็นขั้นตอนต่อไปคือหาผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะมุ่งเน้นไปที่ราคาถูกที่สุด ใครทำถูกท่านก็จะเลือก สิ่งที่เป็นจริงท่านต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัสดุอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าแรงโดยทั่วไปเบ็ดเสร็จ ขั้นต่าอยู่ที่ 2500บ ทั้งนี้ขึ้อยู่กับฝีมือแรงงาน ส่วนค่าวัสดุรวมไม้แบบอยู่ที่ 5000บ/ตรม.เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ท่านเลือก ซึ่งถ้าจับมารวมกันก็จะเป็น 7500บ/ตรม ขั้นต่ำนะ ไม่รวมค่าดำเนินการ ตีไปซัก 500บ/ตรม ก็แล้วกัน รวมเป็น 8000บ ยังไม่บวกกำไร และยังไม่รวมแฟคเตอร์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น เหล็ก ปูน อิฐ ขึ้นราคา หรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ทำงานไม่ได้ แต่ท่านก็พยายาม หาที่มันต่ำกว่าตรงนี้ ถามว่าผู้ รับเหมาเขาจะได้อะไร

Enjoy Enjoy

มีคนรับงานไหมเชื่อว่ามี เขาจะบอกท่านว่าสบายมากทำได้แบบถูกๆ ทุกเงือนไข ก็เบิกเงินไปเรื่อยๆจนมาถึง 60% ก็เริ่มจะรู้แล้วว่าไม่ไหวแล้ว ก็จะขอเบิกเพิ่มยังโง้นยังงี้ เบิกแล้วเบิกอีก ส่วนมากจะยอม เพราะอยากได้บ้านและให้งานมันจบ ผู้รับเหมาก็จะทำๆหยุดๆแล้วก็ชิ่งไป บางท่านก็ไป ฟ้องร้อง บางท่านก็ขี้เกียจเห็นว่าต้องใช้เวลา ก็หาผู้รับเหมารายใหม่เพื่อให้จบงาน ซึ่งคงหายากมากๆ เพราะการที่จะไปทำต่อนั้นเท่ากับเอาชื่อเสียงของตัว เองเข้าไปเสี่ยง งานห่วยแค่ไหนก็ไม่รู้ ระดับ ดิ่ง ฉาก ก็ไม่ได้ ส่วนมากผู้มารับงานต่อจะตีราคากันไว้สูงมากๆ เพราะต้องมาตามแก้งานอีกด้วย ลองไปเปิดดูที่ สคบ. แล้วจะรู้ว่ามีมากกว่า30%เลยทีเดียว ฉะนั้นคำที่ว่า "ถูกแล้วดี ไม่มีในโลก" มันเป็นเรื่องจริง แต่ที่ยังมีให้เห็นอยู่ ว่ามีผู้รับเหมาทำราคาถูกอย่างน่าใจหาย
 

ก็คือ ผู้รับเหมารายใหม่ที่ยังอ่อนประสพการณ์ ผู้รับเหมาที่อยากเลี้ยงลูกน้องไว้ ไม่อยากให้กลับบ้าน จึงยอมมารับงานถูกแล้วก็ทิ้งงาน หรือเจตนาเพื่อมาโกงกันก็มีเยอะ ถามว่าแรงงานที่มีฝีมือ จ้างถูกๆเค้าอยากจะอยู่กับเราหรือเปล่า ยิ่งทุกวันนี้คนงานฝีมือดีหายากมากๆ จะเห็นได้ว่าผู้รับเหมาที่ เป็นมืออาชีพ เสนอราคาไปแล้วแทบจะไม่ได้ตามลูกค้าเลย เพราะความที่เขาผ่านประสพการณ์จุดนั้นมาแล้ว ทำแล้วไม่ได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่า ไม่ใช่เขา ไม่ง้อไม่อยากได้งาน อยากได้งาน แต่ ทำแล้วไม่ได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่า ราคาถูก มันเป็นหลุมพรางที่หลายๆท่าน มักจะเสียสติลืมนึกถึงความเป็นจริงไป ฉะนั้นเลือกให้ดีตั้งแต่แรก สบายกาย สบายใจ สบายอารมณ์ สบายกระเป๋า ได้บ้านมีคุณภาพด้วย

สคบ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไว้ 7 ประการด้วยกัน ดังนี้
  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
  2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
  3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภค
  5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภค
  6. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
  7. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย

**รับเรื่องร้องเรียนผุ็รับเหมาที่ ทิ้งงาน

 ราคาถูก มันเป็นหลุมพรางที่หลายๆท่าน มักจะเสียสติลืมนึกถึงความเป็นจริงไป

 
ถูกแล้วดี ไม่มีในโลก
ทำไมต้อง   "ทิ้งงาน "
สาเหตุหลักก็คือ       "ขาดทุน"
สาเหตุที่ขาดทุนคือ   "ตีราคาตํ่ากว่าความเป็นจริง"
สาเหตุรองคือ ไม่รักษาชื่อเสียงของตัวเอง

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator